Wartościowy posiłek zwiększa efektywność pracownika o 25%