Jak przetrwać pierwsze, trudne momenty w lodowym biznesie?