Krynka kolejny raz aktywnie włącza się w Święto Studentów