Axami – marka znana pod każdą szerokością geograficzną