Niedziele wolne od handlu sprzyjają branży lodowej?