Aplikacja w telefonie zamiast kasy fiskalnej – branża jest sceptyczna